Alt limit olmaksızın tüm ürünlerde kargo ÜCRETSİZ!

Politikalarımız

Tüm sözleşme ve politikalarımıza bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;

SATICI: Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Cad. no:68 Taşdelen Çekmeköy İstanbul  Adresine Mukim Dekor Sanat Reklam Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.

Email: iletisim@stickershop.com.tr

Diğer Taraftan;

ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}

 

Madde 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait https://www.stickershop.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://www.stickershop.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu {_teslimatadresi_} adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, {_aliciad_} {_alicisoyad_} isimli kişiye teslim edilecektir.

 

Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Bu süre normal şartlarda 3 günü aşmamakla beraber SATICI, ürünü siparişten itibaren maksimum 10 (on) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Madde 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI kendi gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Alıcı satın aldığı ürün ya da ürünleri geçici süre niyetiyle satın almayacağını, iade hakkını kötüye kullanmayacağını taahhüt eder.

Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 14 (ondört) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 14(ondört) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. ALICI, arızalı ürünlerde arızanın giderilmesi yerine ürün iadesi isterse ulaşım masraflarını üstlenmeyi kabul eder.

Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.stickershop.com.tr adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. 

Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. 

Madde 9: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. 

Madde 10: FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda taksit sayısı 12`nin üzerinde olan alışverişlerde aylık %1 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

 

Madde 11: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur. 

Madde 12: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

Madde 13: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.stickershop.com.tr web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır(ürünün aparatları sökülmemiş ve montajı yapılmamış olmalıdır). Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

Madde 14: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

Madde 15: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Madde 16: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için çok önemlidir.
Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. kullanılan hiçbir bilgiyi diğer kurum veya kuruluşlar ile paylaşmaz. Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel gizliliğinin korunması şartlarına riayet eder.

Bazı durumlarda bankadan ya da firmamızdan sözlü olarak, ihtiyaç duyulursa yazılı olarak siparişinizin teyidi istenebilir. Bu durumda bankanız yada firmamız size kayıt bilgilerinizden ulaşarak siparişiniz ile ilgili teyit isteyecektir. Bankanızın ve firmamızın size ulaşabilmesi için bankanızda kayıtlı bulunan ve sitemize kayıt olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güncel olduğundan emin olunuz.

Önemli Hatırlatma : Güvenlik kontrolü sırasında telefon numaranıza ulaşılamaması durumunda siparişiniz iptal edilebilir. Lütfen mağazada girdiğiniz telefon numarasının doğru olduğundan emin olunuz, siparişiniz ile ilgili her türlü bilgilendirme için bu numaralar ve E-posta adresiniz kullanılacaktır.

Kişisel Bilgileriniz ve Veri Güvenliği
Kişisel bilgilerinizin güvenliği Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. müşterilerinin kişisel bilgilerini sadece kendi iş amaçlarına uygun şekilde kullanır. Bu hassas ve kişisel bilgiler en yüksek güvenlik standartlarında saklanmaktadır. Aynı zamanda bu bilgiler T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde; yalnızca yetkili personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle korunmaktadır. Bu sistem ayrıca tüm veri tabanımızın güvenliğinden de sorumludur.

Kullanıcıların zahmetsizce tanınabilmesi ve veri güvenliğinin onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına “cookie” adı verilen veriler gönderilir. Müşteri bilgisayarında saklanan bu veriler (cookie) belli aralıklarla güncellenir. Güvenliğe önem veren birçok firmanın kullandığı, bütün dünyada kabul gören bu teknoloji ile site performansı en yüksek düzeyde tutulur. Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. bu bilgileri hiç bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, satmayacağını ve hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını taahhüt eder.

Kredi Kartı ile Güvenli Alışveriş Garantisi

Stickershop.com.tr sizlere 24 saat kesintisiz hizmet verebilmek için en son teknolojiler kullanılarak yapılandırılmıştır. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş., müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini saklayamaz, kayıt edemez. Hiçbir Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. çalışanı da müşterilerin kredi kartı bilgilerine ulaşamaz. Böylece kredi kartı bilgilerinizi www.stickershop.com.tr dahil hiçbir kurum ya da şahıs ile paylaşmamış olursunuz.

Kullanılan güvenlik sistemi(SSL) kredi kartı ile alışveriş güvenliğini sağlamaktadır. Sipariş işlemleri sırasında kredi kartı güvenliğiniz için; dünyanın kabul gördüğü Equifax Secure Certificate Authority 256-bit SSL (Secure Socket Layer) güvenlik sistemi kullanılır.

Kredi Kartı bilgileriniz gönderilmeden önce şifrelenir, ve başkalarının bilgilerinize ulaşması imkansız hale gelir. Transfer esnasında bilgileriniz asla çalınamaz! SSL teknolojsi sunduğu üstün güvenlik ve şifrelemedeki yöntemi sebebiyle dünya standardı haline gelmiştir. Tarayıcınız (Internet Explorer, Firefox..vb.) bu sistemi hemen tanıyacak ve girdiğiniz sayfaların güvenli olduğunu size bildirmek için; -http- ile başlayan adres satırında güvenli sayfalar anlamına gelen -https- (secure pages) ile başlayan adresi gösterecektir. Yine tarayıcınızın alt kısmında güvenlik durumunu gösteren KİLİT işaretini göreceksiniz. Güvenlik sistemimiz Microsoft Internet Exlorer, Firefox, Google Chrome ve SSL kullanabilen tüm tarayıcılar ile uyumludur. 

Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. belirlediği bu güvenlik standartlarını sağlamak için; veri güvenliği ve internet teknolojisi şirketlerinden sürekli profesyonel destek almaktadır.

Sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

İyi alışverişler dileriz.

GARANTİ VE İADE ŞARTLARI
 • Ürün Garantisi
  Stickershop mağazasından almış olduğunuz ürünler Dekor Sanat Reklam ve Dekorasyon San. Tic. A.Ş. garantisi altındadır. Teslimat sırasında hasar gören ürünlerin iadeleri teslim alınmadan önce kurye ile tutanak tutulduğu takdirde kabul edilecektir. Paketi teslim alırken attığınız imza, paketi hasarsız olarak teslim aldığınız anlamına gelmektedir ve kargo şirketi o andan itibaren sorumlu tutulamamaktadır.

 • Arızalı Ürünler
  Arızalı ürünlerle karşılaştığınız takdirde arızanın tespiti için iletisim@stickershop.com.tr adesine bir E-posta göndererek veya arızalı ürün bilgi formunu doldurarak tarafımıza bildirmeniz halinde teknik servisimiz sorunu inceleyerek size bilgi verecektir. Teknik servis personelimizin üründe bir hata olduğunu düşünerek, onay vermesi halinde ürünü tarafımıza gönderiniz. Ürünün elimize ulaşmasından sonra kullanıcı hatası veya garanti kapsamında yer almayan şartlar dışında bir teknik arıza olması halinde ürününüzün tamiri gerçekleştirilecek eğer tamir edilemez bir arızası var ise yenisi ile değiştirilecektir.

 • İade Prosedürü
  Stickershop.com.tr tüketici haklarına saygılıdır ve yasal çerçeve dahilinde tüketicilerine gerekli kolaylıkları sağlamaktadır. Ürün iadeleri aşağıdaki koşullara uygun olduğu takdirde kabul edilmektedir.

 1. Teslim aldığınız ürünleri, kargo elinize ulaştığı tarihinden itibaren 14 gün içerisinde tekrar satılabilirliği bozulmadan, kullanılmadan(aparatları sökülmüş ve montajı yapılmış ürünler kullanılmış kabul edilecek ve iadesi kabul edilmeyecektir.) tüm aksesuarları ile birlikte orijinal kutusu içinde iade edebilirsiniz.

 2. Kurumsal alışverişlerde iade faturası olmayan ürün iadeleri kabul edilemez.

 3. Ürün iadelerinin, ürün geri gönderilmeden önce iletisim@stickershop.com.tr adresine yazılan E-posta ile ya da iade formu doldurmak suretiyle tarafımıza önceden bildirilmesi gerekmektedir.

 4. Teslimat sırasında hasar gören ürünlerin iadeleri teslim alınmadan önce kargo görevlisine tutanak tutturulduğu takdirde kabul edilecektir. Paketi teslim alırken attığınız imza, paketi hasarsız olarak teslim aldığınız anlamına gelmektedir ve kargo şirketi o andan itibaren sorumlu tutulamamaktadır.

 5. Ürünün yukarıdaki şartlara uygun bir şekilde tarafımıza ulaşması halinde kargo ücreti hariç tutularak, ürün bedeli tarafınıza ödenecektir. Kredi kartı geri ödemeleri 1-7 iş günü içerisinde, havale ile geri ödemeler 1-10 iş günü yapılacaktır. İade tutarının hesabınıza yansıması bankanızın süreçlerine göre değişebilmektedir. Bu ara süreçte bankanıza ulaşarak iade yapılan tutar ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

TESLİMAT

Sipariş vermiş olduğunuz ürünler 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecektir. Siparişiniz kargoya teslim edildiği zaman tarafınıza bilgilendirme maili gönderilecektir. Kargoya verilen siparişlerin teslim süresi 24-96 saat arasında değişmekte olup, üç iş günü içinde ürünü teslim alamadığınız takdirde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Müşteri temsilcilerimiz sorumlu kargo şirketiyle iletişime geçerek paketinizin takibini yaptıktan sonra size bilgi verecektir.

Adetli alımlarınızdaki teslim süresi üretim zamanına göre değişiklikler gösterebilir, müşteri temsilcilerimiz adetli alımlarınızda teslim süresi ile ilgili sizinle irtibata geçeceklerdir.

Kargo tutanağını imzalamadan önce ürününüzün kutusunun taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kutuda herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kutunuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz en kısa sürede gönderilecektir. Kutusu hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden Dekor Sanat Reklam Dekorasyon San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Son Eklenen Ürünler

blank
Güncelleniyor…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.